Spindeltrappe på silo

INDUSTRI / INDUSTRY, Skibe og fartøjer / Ships & wessels

Spiral staircase on silo

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Udven­dig spin­del­trap­pe på en kemisk fabrik.

Exter­nal spiral stairca­se on a che­mi­cal plant. 

Foto: Juni 2010, Trel­le­borg, Skå­ne, Sve­ri­ge.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 6048 x 4032.)