Smygehamn overiset

Landskaber / Landscapes, NATUR / NATURE

Smygehamn iced up

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Smy­ge­hamn er den syd­lig­ste havn i Sve­ri­ge, og det­te er det syd­lig­ste isdra­pe­re­de udsigts­punkt imod Øster­sø­en.

Smy­ge­hamn is the sout­her­n­most har­bor of Swe­den, and this is the sout­her­n­most ice dra­ped van­ta­ge point towards the Bal­tic Sea.

Foto: Febru­ar 2011, Smy­ge­hamn, Skå­ne, Sve­ri­ge.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 5936 x 3957.)

2 Catwalk

En catwalk fører dig til det syd­lig­ste punkt.

A catwalk leads you to the sout­her­n­most point.

Foto: Febru­ar 2011, Smy­ge­hamn, Skå­ne, Sve­ri­ge.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 5802 x 3800.)