Skællet stilkporesvamp (Polyporus squamosus)

NATUR / NATURE, Svampe o.l. / Mushrooms and the like

The Dryad’s Saddle

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Skæl­let stil­kpo­re­svamp vok­ser på døde træ­stam­mer eller stød. Den tyk­ke stok sid­der fast i et punkt. Frugt­le­ge­met kan have en dia­me­ter på 8–30 cm og være op til 10 cm tykt.

The Dryad’s Sad­dle or Pheasant’s Back mus­hroom attach to dead logs or stumps at one point with a thi­ck stem. The fru­i­ting body is 8–30 cm (3–12 in) across and can be up to 10 cm (4 in) thi­ck.

Foto: Maj 2010, Häck­e­ber­ga, Skå­ne, Sve­ri­ge.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 4032 x 6048.)