Sivskov (Phragmites australis)

BAGGRUNDE OG STRUKTURER / BACKGROUNDS & STRUCTURES

Reed (Phragmites australis)

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Sivskov i det blå-grøn­ne mid­som­mer udse­en­de

Reed in the blu­ish-gre­en mid-sum­mer look.

Foto: Juni 2008, Munk­holm, Sjæl­land, Dan­mark.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 3872 x 2592 — OBS: Not much lar­ger.)