Rygsækrejsende i Skåne

Landskaber / Landscapes, NATUR / NATURE

Hiker in Scania

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

En ryg­sækrej­sen­de van­drer ad en grus­vej gen­nem et sol­be­skin­net land­skab lige syd for Ellestadsjön i Skå­ne. Det­te sted er en del af “Skå­ne­le­den”, et mere end 1000 km langt rekre­a­tivt sti- og vej­sy­stem i Sve­ri­ge.

Hiker wal­ks by a gra­vel road through a sun­lit landsca­pe just south of the Ellestad Lake in Sca­nia. This site is a part of “Skå­ne­le­den”, a more than 1000 km long recre­a­tio­nal path- and road system in Swe­den.

Foto: August 2009, Skå­ne­le­den, Skår­by, Skå­ne, Sve­ri­ge.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 6048 x 4032.)