Rydsgaards Runesten

Andre anlæg / Other facilities, HISTORIE / HISTORY

Rydsgards Runestone

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Ryds­gårds Rune­sten (Södra Vil­lie ste­en) er fra Vikin­ge­ti­den (800‑1050 e. Kr.), rejst i Skå­ne efter Jel­lin­ge Ste­nen, 965. Læn­ge lå den på en mark til Ryds­gårds Her­re­gård, men blev flyt­tet til en mark nær­me­re går­den i det 19. århund­re­de. Inskrip­tion: “Kata gjor­de dis­se kum­ler efter Sven Bal­lungs­søn, hen­des mand. Han var den før­ste blandt fyr­ster.” Skånsk rune­sten nr. 59. Dansk rune­sten nr. 277.

The Ryds­gaards Rune­sto­ne (Sodra Vil­lie ste­en) is from the Viking age (800‑1050 ac), rai­sed in Sca­nia after the Jel­ling Sto­ne, 965. For long time it was lying in a field on Ryds­gaards Manor but was moved to a field near the cast­le during the 19th cen­tury. Inscrip­tion: “Kata made this monu­ment in memory of Sven Bal­lungs­son, her hus­band. He was first among thegns.2 Sca­ni­an runic sto­ne #59. Danish runic sto­ne #277. 

Foto: August 2010, Skurup, Skå­ne, Sve­ri­ge.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 6048 x 4032.)