Rødhalsede Wallabies (Macropus rufogriseus)

NATUR / NATURE, Pattedyr / Mammals

Red necked Wallabies (Macropus rufogriseus)

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Et par rød­hal­se­de Wal­la­bies deler et saf­tigt blad.

Pair of Red neck­ed Wal­la­bies sha­ring a jui­cy leaf.

Foto: August 2008, Knut­hen­borg, Lol­land, Dan­mark.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 3872 x 2592 — OBS: Not much lar­ger.)