Rød admiral sommerfugl (Vanessa atalanta)

Insekter og spindlere / Insects & arachnids, NATUR / NATURE

Red admiral butterfly  (Vanessa atalanta)

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Nyklæk­ket Rød admiral som­mer­fugl tør­rer på en sol­op­var­met gra­nit­sten.

Newly hat­ched Red admiral but­ter­fly is drying on a solar hea­ted gra­ni­te sto­ne.

Foto: August 2009, Bog­næs Skov, Tuse Næs, Sjæl­land, Dan­mark.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 2562 x 3600 — OBS: Not much lar­ger.)