Redningshelikopter, Agusta Westland EH101

Fly / Aircrafts, INDUSTRI / INDUSTRY

Rescue helicopter, Agusta Westland EH101

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Agus­ta West­land EH101 red­nings­he­li­kop­ter i en stejl anflyv­nings­ma­nøv­re.

Agus­ta West­land EH101 rescue heli­cop­ter in a ste­ep appro­ach.

Foto: Juni 2008, Skryd­strup, Jyl­land, Dan­mark.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 3872 x 2592 — OBS: Not much lar­ger.)