Ravnefanen

TEGN OG SYMBOLER / SIGNS & SYMBOLS

The Raven banner

 

1. Klik på billedet for at F O R S T Ø R R E. Click on the image to E N L A R G E.
2. Klik på det større billede - så på musens hjul. Click on the larger image - then on the mouse-wheel.
3. Bevæg musen for at afsøge hele billedet. Move the mouse to sweep the entire image.

Dannebrog er ikke Danmarks ældste flag. Det ældste kendte danske flag var Ravnefanen med en af Odins hellige ravne på rød dug. Fanen var kendt og frygtet viden om som vikingernes samlingsmærke. Det blev benyttet af danskerne under Normannertogterne og gennem Vikingetiden (800-1050) som nationalt samlingsmærke i krig. En dedikeret gruppe af danskere foretrækker stadig den sorte ravn frem for det kristne kors.

Dannebrog (the Danish flag with the Christian white cross on red) is not the oldest flag of Denmark. The oldest known flag is the Raven banner with one of Odin’s sacret ravens on it, black on red. The banner was widely known and feared as the mark of the Vikings. It was used by the Danes during the Norman campains and through the Viking age (800-1050) as a national reference mark in war. A devoted group of Danes still prefer the black raven for the Christian cross.

Foto: Maj 2009, St. Merløse, Sjælland, Danmark.

(100%-version in pixels: 3928 x 2599 – OBS: Not much larger.)