Produktionsanlæg / Production plants

INDUSTRI / INDUSTRY, Produktionsanlæg / Production plants
Før musen hen over et af lin­ke­ne for at se bil­le­det — Klik på lin­ket for at se mere …
Move the mou­se over one of the links to watch the ima­ge — Cli­ck on the link to see more …
Produktionsanlæg / Production plantsNøgleord / Keywords
Kalk-brydningsvæg fra Stevns.
Limestone winning wall from Stevns.
kalk, lime, kalksten, limestone, kalkbrud, limestone winning, produktionsanlæg, production plant, stevns, sjælland, zealand, danmark, denmark,
Spindeltrappe på silo.
Spiral staircase on silo.
spindeltrappe, staircase, silo, produktionsanlæg, production plant, trelleborg, skåne, scania, sverige, sweden,