Östra Vemmenhög runesten

Andre anlæg / Other facilities, HISTORIE / HISTORY

East Vemmenhog Runestone

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Östra Vem­men­hög rune­sten (tid­li­ge­re Dybäck-ste­nen) på sin oprin­de­li­ge plads i Skå­ne på Dybäck Slots jor­der, nær Her­re­manns­bron i Östra Vem­men­hög. Rune­ste­nen blev rejst efter 965 e.Kr. Inskrip­tio­nen siger: “Bro­dir rej­ste den­ne sten til min­de om Bosi, hans bror, en meget god og tap­per mand.” Skånsk rune­sten nr. 96. Dansk rune­sten nr. 268.

The East Vem­men­hög Rune­sto­ne (for­mer The Dybäck sto­ne) on its ori­gi­nal loca­tion in Sca­nia on the pro­per­ties of Dybäck Cast­le near Squi­res Brid­ge (Her­re­mans­bron) in East Vem­men­hög. The rune sto­ne was rai­sed after the year 965. Inscrip­tion: “Bro­dir rai­sed this sto­ne in memory of Bosi, his bro­t­her, a very good vali­ant man.” Sca­nia rune sto­ne No. 96. Danish rune sto­ne No. 268.

Foto: Maj 2010, Östra Vem­men­hög, Skå­ne, Sve­ri­ge.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 5966 x 3908.)