Naiv pop art, “Fantasi”

KUNST OG ILLUSTRATIONER / ART & ILLUSTRATIONS

Naive pop art, “Fantasy”

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Naiv pop art, “Fan­ta­si”.

Nai­ve pop art, “Fan­ta­sy”.

Kunst­ner: Ella la Bel­le.

(100%-format in pixels: 3504 x 2552 — OBS: Not much lar­ger.)