Min farmor som 18-årig

MENNESKER / PEOPLE

My paternal grandmother, 18 years old

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Min far­mor som 18-årig, omkring 1900. Affo­to­gra­fe­ring og restau­re­ring af ori­gi­nalt foto­gra­fi.

My pater­nal grand­mo­t­her 18 years old, round 1900. Pho­to­grap­hed and resto­red ori­gi­nal pho­to­graph.

Foto­graf ukendt, restau­re­ret af: Eigil Sko­v­gaard.