Martin Hansen, forretningsmand

MENNESKER / PEOPLE

Martin Hansen, businessman

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Mar­tin Han­sen, for­ret­nings­mand i Skå­ne.

Mar­tin Han­sen, busi­nes­sman in Sca­nia.

Foto: April 2010, Mal­mø, Skå­ne, Sve­ri­ge.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.