Machu Picchu, Peru

Bygninger / Buildings, HISTORIE / HISTORY

Machu Picchu, Peru

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Machu Pic­chu er en vel­be­va­ret præ-colum­bi­ansk by belig­gen­de på en 2.057 m høj bjerg­kam over Uru­bam­ba-dalen ca. 80 km fra Cuzco i det syd­li­ge Peru.

Machu Pic­chu is a well pre­ser­ved pre-Colum­bi­an city situ­a­ted on a 2.057 m heigh moun­tain rid­ge above the Uru­bam­ba-val­ley about 80 km from Cuzco in the sout­hern Peru.

Foto: Decem­ber 2009, Machu Pic­chu, Peru.

Foto­graf: Hobroh.

(100%-format in pixels: Same size.)