Lodret-akslet vindmølle

INDUSTRI / INDUSTRY, Vindmøller / Wind turbines

Vertical axis wind turnbine

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Lodret-aks­let vind­møl­le testes i en eks­pe­ri­men­tel opsæt­ning.

Ver­ti­cal axis wind tur­bi­ne is tested in an expe­ri­men­tal setup.

Foto: Juli 2010, Trel­le­borg, Skå­ne, Sve­ri­ge.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 5374 x 3990.)