Landbaseret vindmøllepark

INDUSTRI / INDUSTRY, Vindmøller / Wind turbines

Land-based windpark

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Land­ba­se­ret vind­møl­le­park i den syd­li­ge udkant af Køben­havn.

Land-based wind park on the sout­hern out­skir­ts of Copen­ha­gen.

Foto: August 2008, Ave­dø­re Hol­me, Sjæl­land, Dan­mark.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 3019 x 2000 — OBS: Not much lar­ger.)