Kystsikring

INDUSTRI / INDUSTRY, Landskaber / Landscapes, NATUR / NATURE, Skibe og fartøjer / Ships & wessels

Coast protection

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Effek­tiv kyst­sik­ring af kam­pe­sten mod Øster­sø­en. I bag­grun­den en fær­ge fra Uni­ty Line, der for­bin­der Trel­le­borg og Ystad med Świ­noujście.

Effecti­ve boul­der coast pro­tection against the Bal­tic Sea. In the back­gro­und a fer­ry from Uni­ty Line that con­nects Trel­le­borg and Ystad in Swe­den with Świ­noujście in Poland.

Foto: Juni 2010, Trel­le­borg, Skå­ne, Sve­ri­ge.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format i pixels: 5566 x 3790.)