Kun til redaktionelt brug

Basis

In English

Klau­su­len Kun til redak­tio­nelt brug bety­der, at bil­le­det ikke må bru­ges til kom­merci­el­le for­mål.

Redak­tio­nelt brug” = en beskri­ven­de visu­el refe­ren­ce, eksem­pel­vis for en per­son, et sted, en ting eller en begi­ven­hed.

Et Kun til redak­tio­nelt brug -bil­le­de må GERNE bru­ges i:

  • en avis- eller uge­blads­ar­ti­kel,
  • en blog eller på et web­s­i­te i beskri­ven­de øje­med,
  • en ikke-kom­merci­el præ­sen­ta­tion -

- men ikke i:

  • nogen form for annon­ce­ren­de eller prom­ove­ren­de mate­ri­a­le,
  • frem­stil­lin­gen af emner eller pro­duk­ter til vide­resalg (fx print, posters, krus, kon­to­rar­tik­ler, kalen­de­re, elek­tro­ni­ske ska­be­lo­ner, etc.),
  • nogen ‘annon­ce­ren­de’ sam­men­hæng (fx i uddrag eller sup­ple­ren­de i for­hold til noget du mod­ta­ger beta­ling for).