Kap Smygehamn

Landskaber / Landscapes, NATUR / NATURE

Cape Smygehamn

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Sta­lag­mit-is på kam­pe­ste­ne­ne på kan­ten af Smy­ge­hamn, det syd­lig­ste punkt i Sve­ri­ge, kun 61 kilo­me­ter fra Køben­havn, men med front direk­te mod Øster­sø­en.

Sta­lag­mi­te-ice on the boul­ders frin­ging Smy­ge­hamn, the sout­her­n­most point of Swe­den, only 61 kilo­me­ters from Copen­ha­gen, but facing the Bal­tic Sea direct­ly.

Foto: Febru­ar 2011, Smy­ge­hamn, Skå­ne, Sve­ri­ge.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 5838 x 3892.)