Joint Strike Fighter F-35 (fuldskalamodel)

Uncategorized

Joint Strike Fighter F-35 (mock-up)

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Joint Stri­ke Figh­ter, Lock­he­ed Mar­tin F-35 Ligh­t­ning II, fuldska­la­mo­del i dan­ske far­ver udstil­let under en fly­ve­op­vis­ning på Skryd­strup Fly­ve­plads. Frit­lagt på hvid bag­grund — nedt­o­ne­de omgi­vel­ser.

Joint Stri­ke Figh­ter, Lock­he­ed Mar­tin F-35 Ligh­t­ning II, repli­ca­tion in Danish col­ors exhi­bi­ted during an air show on Skryd­strup Air­ba­se. Iso­la­ted on whi­te — dim­med sur­ro­un­dings.

Foto: Juni 2008, Skryd­strup, Jyl­land, Dan­mark.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-version in pixels: 3872 x 2592 — OBS: Not much lar­ger.)