Isdraperet badebro

Landskaber / Landscapes, NATUR / NATURE

Ice draped wooden pier

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Per­ma­nent bade­bro dra­pe­ret med istap­pe. Om som­me­ren er det­te sted i Skå­ne cen­ter for liv­ligt bade- og strand­liv.

Per­ma­nent woo­den pier dra­ped with ici­c­les. During the sum­mer this faci­li­ty in Sca­nia is a popu­lar cen­ter for live­ly bat­hing- and beach-acti­vi­ties.

Foto: Decem­ber 2010, Bed­din­ge­strand, Skå­ne, Sve­ri­ge.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 5023 x 3765.)