Hvid rododendron (Dora amateis)

Blomster og planter / Flowers & plants, NATUR / NATURE

White Rhododendron (Dora amateis)

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Hvid rodo­den­dron i smukt model­le­ren­de solskin.

Whi­te rho­do­den­dron in beau­ti­ful­ly model­ling sun­light.

Foto: April 2009, Hol­bæk, Sjæl­land, Dan­mark.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 6048 x 4032.)