Hængslet dør 980 e.Kr.

Andre anlæg / Other facilities, HISTORIE / HISTORY

Hinged door 980 ac

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Hængs­let dør på en model af et vikin­ge­hus. Model­len viser histo­ri­ker­nes for­tolk­ning af for­ti­dens hængs­ler, meget lig nuti­dens i vir­ke­må­de – bare en smu­le stør­re.

Hin­ged door on a viking hou­se repli­ca. The model shows the historian’s inter­pre­ta­tion of anci­ent hin­ges, much like the fun­ction to day – only a bit lar­ger.

Foto: Juni 2010, Trel­le­bor­gen, Skå­ne, Sve­ri­ge.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 5867 x 4114.)

Bil­le­der fra sam­me sted / Ima­ges from the same site:
Trel­le­bor­gens palisa­der / Palisa­des of the Trel­le­borg Viking Cast­le
Dør­hængsel 980 e.Kr. / Door-hin­ge 980 ac
Trel­le­bor­gens tag­dæk­ning / Roof deck of the Trel­le­borg Viking Cast­le