Nordlig grøn frø (Rana clamitans melanota)

NATUR / NATURE, Padder og krybdyr / Amphibians & reptiles

Northern green frog (Rana clamitans melanota)

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

En godt camou­f­le­ret Grøn frø med næse­bo­re­ne lige under van­d­over­fla­den. Arten lever i det­te til­fæl­de i den kun­sti­ge å, der skal illu­stre­re den gam­le vand­vej fra Øster­sø­en til den oprin­de­li­ge vikin­ge­borg, Trel­le­borg.

A well camou­fla­ged Gre­en frog with its nostrils just below the sur­face. The spe­cies lives in this case in the arti­fi­ci­al stream, that illu­stra­te the anci­ent waterway from the Bal­tic Sea to the ori­gi­nal viking cast­le, Trel­le­borg.

Foto: Juni 2010, Trel­le­borg, Skå­ne, Sve­ri­ge.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(This is lar­gest for­mat.)