Forreste forsvar

Landskaber / Landscapes, NATUR / NATURE, Uncategorized

Frontmost defence

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Kam­pe­stens­mo­len beskyt­ter Smy­ge­hamn mod en storm­pi­sket Øster­sø.

The boul­der coast bar­ri­er pro­tects Smy­ge­hamn against a storm whip­ped Bal­tic Sea.

Foto: April 2011, Smy­ge­hamn, Skå­ne, Sve­ri­ge.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 5610 x 3672.)