Forgrenet skygge

NATUR / NATURE, Træer og buske / Trees & bushes

Branched shadow

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Gam­melt nøgent træ kaster dra­ma­tisk skyg­ge på jor­den.

Old naked tre­ee throws dra­ma­tic sha­dow on the gro­und.

Foto: Maj 2008, Gl. Tøl­lø­se, Sjæl­land, Dan­mark.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 3906 x 3398 — OBS: Not much lar­ger.)