Forår, Beddingestrand

Landskaber / Landscapes, NATUR / NATURE

Spring, Beddingestrand

 

1. Klik på billedet for at F O R S T Ø R R E. Click on the image to E N L A R G E.
2. Klik på det større billede - så på musens hjul. Click on the larger image - then on the mouse-wheel.
3. Bevæg musen for at afsøge hele billedet. Move the mouse to sweep the entire image.

I marts 2011 begyndte havisen, der havde strakt sig over Østersøen så lang øjet rakte, at bryde op, og i løbet af kort tid var det kun den snavsede sne og istyngede badebro, der endnu vidnede om vinteren.

In March 2011 the sea ice, which had covered the Baltic Sea to the horison, began to break, and shortly after only the dirty snow and ice-weighed wooden pier still gave evidence of the winter. 

Foto: Marts 2011, Beddingestrand Skåne, Sverige.

Fotograf: Eigil Skovgaard.

(100%-format i pixels: 5928 x 3984.)

2 Varmere strømme

Varmere strømme accelererede afsmeltningen.

Warmer streams accelerated the melting-off.

Foto: Marts 2011, Beddingestrand Skåne, Sverige.

Fotograf: Eigil Skovgaard.

(100%-format i pixels: 6048 x 4032.)

3 Undersøisk forår

Den sidste is fortrak og introducerede et undersøisk forår.

Den last remaining ice gave way and introduced an underwater spring.

Foto: Marts 2011, Beddingestrand Skåne, Sverige.

Fotograf: Eigil Skovgaard.

(100%-format i pixels: 6048 x 4032.)