Forår, Beddingestrand

Landskaber / Landscapes, NATUR / NATURE

Spring, Beddingestrand

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

I marts 2011 begynd­te havi­sen, der hav­de strakt sig over Øster­sø­en så langt øjet rak­te, at bry­de op, og i løbet af kort tid var det kun den snav­se­de sne og istyn­ge­de bade­bro, der end­nu vid­ne­de om vin­te­r­en.

In March 2011 the sea ice, that had span­ned the Bal­tic Sea as far as the eye could reach, began to bre­ak up, and in a short time it was only the dir­ty snow and ice weig­hed jet­ty that could still testi­fy about the win­ter.

Foto: Marts 2011, Bed­din­ge­strand Skå­ne, Sve­ri­ge.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 5928 x 3984.)

2 Varmere strømme

Var­me­re strøm­me acce­le­re­re­de afsmelt­nin­gen.

War­mer streams acce­le­ra­ted the mel­ting-off.

Foto: Marts 2011, Bed­din­ge­strand Skå­ne, Sve­ri­ge.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 6048 x 4032.)

3 Undersøisk forår

Den sid­ste is fortrak og intro­du­ce­re­de et under­søisk for­år.

Den last remai­ning ice gave way and intro­du­ced an underwa­ter spring.

Foto: Marts 2011, Bed­din­ge­strand Skå­ne, Sve­ri­ge.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 6048 x 4032.)