Fisk og havdyr / Fish & sea creatures

Fisk og havdyr / Fish & sea creatures, NATUR / NATURE
Før musen hen over et af linkene for at se billedet - Klik på linket for at se mere ...
Move the mouse over one of the links to watch the image - Click on the link to see more ...
Fisk og havdyr / Fish & sea creaturesNøgleord / Keywords
Find guldfisken (Carassius auratus).
Find the goldfish.
guldfisk, goldfish, carassius auratus, fisk, fish, trelleborg, vikingeborg, skåne, scania, sverige, sweden,
Nedsmelted fisk.
Melted down fish.
fiktion, fiction, nedsmelted fisk, melted down fish, radioaktiv, radioactive, forurenet, polluted, fisk, fish, hörte, horte, skåne, scania, sverige, sweden,