Fisk og havdyr / Fish & sea creatures

Fisk og havdyr / Fish & sea creatures, NATUR / NATURE
Før musen hen over et af lin­ke­ne for at se bil­le­det — Klik på lin­ket for at se mere …
Move the mou­se over one of the links to watch the ima­ge — Cli­ck on the link to see more …
Fisk og havdyr / Fish & sea creaturesNøgleord / Keywords
Find guldfisken (Carassius auratus).
Find the goldfish.
guldfisk, goldfish, carassius auratus, fisk, fish, trelleborg, vikingeborg, skåne, scania, sverige, sweden,
Nedsmelted fisk.
Melted down fish.
fiktion, fiction, nedsmelted fisk, melted down fish, radioaktiv, radioactive, forurenet, polluted, fisk, fish, hörte, horte, skåne, scania, sverige, sweden,