Find guldfisken (Carassius auratus)

Fisk og havdyr / Fish & sea creatures, NATUR / NATURE

Find the goldfish (Carassius auratus)

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Et fred­fyldt bil­le­de med lys og skyg­ger — og en lil­le guld­fisk, der svøm­mer i den kun­stigt anlag­te kanal i for­bin­del­se med vikin­ge­bor­gen i Trel­le­borg.

A pea­ce­full ima­ge with light and sha­dows — and a small gold­fish swim­m­ing in the arti­fi­ci­al chan­nel wit­hin the Viking Cast­le muse­um in Trel­le­borg.

Foto: August 2009, Trel­le­borg, Skå­ne, Sve­ri­ge.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 6048 x 4032.)