Et gammelt træs ansigter

NATUR / NATURE, Træer og buske / Trees & bushes

Faces of an old tree

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Et gam­melt træ har mistet sin bark, og det knud­re­de ved viser de ibo­en­de ansig­ter.

An old tree has lost its bark and the gnar­led wood shows the inna­te faces.

Foto: Juli 2013, Rye, Sjæl­land, Dan­mark.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-version in pixels: 4977 x 3605.)