Energiladet himmel

INDUSTRI / INDUSTRY, Vindmøller / Wind turbines

Sky loaded with energy

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Vind­møl­ler i en raps­mark med en ener­gila­det him­mel bag­ved. Et fjer­nt jet­fly træk­ker et spor af iskrystal­ler på him­len bag den nær­me­ste møl­le.

Wind tur­bi­nes in a rape field with a ener­gy loa­ded sky behind. A distant jet makes a trak of ice-crystals on the sky behind the clo­sest mill.

Foto: Juni 2010, Kon­rad­storp, Skå­ne, Sve­ri­ge.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard

(100%-format in pixels: 6048 x 4032.)