Efterladt bilvrag

TRANSPORT / TRANSPORT

Abandonned car wreck

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Det far­ve­ri­ge vrag af en udbrændt og efter­ladt bil.

The colour­ful wreck of a bur­ned out and aban­don­ned car.

Foto: Maj 2009, Hages­holm, Sjæl­land, Dan­mark.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format: 6048 x 4032.)