Dødelig omklamring (Hedera helix)

NATUR / NATURE, Træer og buske / Trees & bushes

Deadly embrace (Hedera helix)

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Ved­bend bru­ger vært­stræ­et som kla­tre­sta­tiv, men afskæ­rer til sidst sol­ly­set og kvæ­ler der­med sin vært.

Ivy uses the host tree as a clim­bing fra­me, but final­ly cuts off the sun­light and the­re­by suf­fo­ca­tes the host.

Foto: Okto­ber 2008, Røsnæs, Sjæl­land, Dan­mark.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 3872 x 2592 — OBS: Not much lar­ger.)