Charlottenlund Slot set fra nord

Bygninger / Buildings, HISTORIE / HISTORY

Charlottenlund Castle seen from north

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Char­lot­ten­lund Slot blev byg­get i Skå­ne 1849 i mid­delal­der-romansk stil. Slot­tet lig­ger ca. 8 km vest for Ystad.

Char­lot­ten­lund Cast­le was built in Sca­nia 1849 in medi­e­val Roma­nesque sty­le. The cast­le is loca­ted about 8 km west of Ystad.

Foto: Maj 2010, Svar­te, Skå­ne, Sve­ri­ge.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 5453 x 3904.)