Bjäresjö runesten I

HISTORIE / HISTORY, Monumenter / Monuments

Bjaresjo rune stone I

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Bjäresjö rune­sten I fra 970‑1020 e.Kr. Der fin­des tre rune­sten fra Bjäresjö-områ­det. Den­ne er pla­ce­ret på kir­ke­går­den for­an Bjäresjö kir­kes syd­vend­te mur lige rundt om kir­kens syd­ve­st­li­ge hjør­ne. Ste­nen blev udta­get fra kir­ke­gårds­mu­ren og pla­ce­ret på kir­ke­går­den i 1994. Dansk rune-over­sæt­tel­se: “Kåre sat­te … ste­nen til min­de om Olfun(?)/Alfwin(?)”.

Bjäresjö rune sto­ne I from 970‑1020 ac. The­re are three rune sto­nes from the Bjäresjö area. This one is pla­ced in front of the sout­hern wall of Bjäresjö Church just aro­und the south-western cor­ner. Eng­lish rune-trans­la­tion: “Kári pla­ced the sto­ne … in memory of Alfvin(?)/Ǫlfun(?)”.

Foto: Febru­ar 2016, Bjäresjö, Skå­ne, Sve­ri­ge.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 6048 x 4032.)