Barn i rygsæk, Peru

MENNESKER / PEOPLE

Child in rucksack, Peru

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Per­u­vi­ansk barn i ryg­sæk.

Per­u­vi­an child in ruck­sa­ck.

Foto: Decem­ber 2009, Peru.

Foto­graf: Hobroh.

(100%-format in pixels: Same size.)