Båke på Skanør

TEGN OG SYMBOLER / SIGNS & SYMBOLS

Day beacon on Skanor

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Båke på Skanör halvø med Øre­sunds­bro­en i Bag­grun­den. Net­op syn­lig til høj­re — den skul­p­tu­rel­le byg­ning Tur­ning Torso i Mal­mø.

Day bea­con on Skanör penin­su­la with the Ore­sund Brid­ge con­necting Swe­den and Den­mark in the back­gro­und. Just visib­le to the right — the scul­p­tu­ral buil­ding Tur­ning Torso in Malmö.

Foto: Okto­ber 2009, Ska­nør, Skå­ne, Sve­ri­ge.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 6048 x 4032.)