Idyllisk bådudlejning i Frederiksberg Have

Landskaber / Landscapes, NATUR / NATURE

Idyllic boat livery in Frederiksberg Garden

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Idyl­lisk båd­ud­lej­ning på en kanal i Fre­de­riks­berg Have i Køben­havn.

Idyl­lic boat live­ry on a canal in Fre­de­riks­berg Gar­den of Copen­ha­gen.

Foto: Maj 2005, Køben­havn, Sjæl­land, Dan­mark.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 3455 x 2328 — OBS: Not much lar­ger.)