Anderslöv Kirke set fra nord

Kirker og helligdomme / Churches & shrines, RELIGION / RELIGION

Anderslöv Church seen from north

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Ander­slöv Kir­ke blev byg­get i Skå­ne i det 11. århund­re­de. Det nuvæ­ren­de udse­en­de er fra 1767.

Ander­slöv Church was foun­ded in Sca­nia during the 11th cen­tury. The cur­rent look is from 1767.

Foto: Juni 2010, Ander­slöv, Skå­ne, Sve­ri­ge.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard

(100%-format in pixels: 6131 x 4182.)