Almindelig tagrør (Phragmites australis), i modlys

Blomster og planter / Flowers & plants, NATUR / NATURE

Common reed, backlit

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Tag­rør er et tra­di­tio­nelt tæk­ke­ma­te­ri­a­le, og strå­tæk­te tage er meget smuk­ke.

Com­mon reed is a tra­di­tio­nal that­ching mate­ri­al, and that­ched roofs are very beau­ti­ful.

Foto: Marts 2007, Lyn­ge-Eskil­strup, Sjæl­land, Dan­mark.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 3623 x 2400. OBS: Not much lar­ger.)