Almindelig bjørneklo i blomst (Heracleum sphondylium)

Blomster og planter / Flowers & plants, NATUR / NATURE

Common hogweed blooming

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Almin­de­lig bjør­ne­klo i blomst på en stran­deng i Skå­ne tæt ved Øster­sø­en.

Com­mon hogwe­ed bloo­m­ing on a marsh in Sca­nia near the Bal­tic Sea.

Foto: Juli 2010, Hor­te, Skå­ne, Sve­ri­ge.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-version in pixels: 6048 x 4032.)