Alan Lange, bedste ven

MENNESKER / PEOPLE

Alan Lange, best friend

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Alan Lan­ge, bed­ste ven af min fami­lie gen­nem årti­er.

Alan Lan­ge, best fri­end of my family for deca­des.

Foto: Okto­ber 2008, Gl. Tøl­lø­se, Sjæl­land, Dan­mark.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.